Vi har lösningen

Vi är specialiserade inom vattensprinkler, vattendimma, boendesprinkler och kökssläckanläggningar

Med vår kompetens och erfarenhet inom sprinklerprojekteringen, bygger vi säkra och kostnadseffektiva sprinklersystem med tekniska lösningar och material som optimerar såväl installations- som underhållskostnaderna.  

Vi arbetar med MagiCad, hydrauliska beräkningar enl. SBF 1030, fullständiga handlingar och stöd till att hålla all dokumentation uppdaterad. 

Dessa hjälpmedel är viktiga verktyg som kommer att ge dig som kund och beställare en kvalitetssäkrad anläggning för dagen och framtiden.

Kontakta oss när du behöver hjälp med:

» Konsultation & råd

» Projektering & utredning

» Bygghandlingar

» Relationshandlingar 

» Dimensionering av pump och tank 

» Dimensionering & framtagning av hydrauliska beräkningar

» Projektering av ändringar och utökningar

» Ramhandlingar & förfrågningsunderlag

» Trycksatta och torra stigarledningar

» Tredjepartsgranskning av handlingar

» Service- och orienteringsritningar 

» Utbildning allmän sprinklerkunskap

» Projektledning

Exempel på miljöer där vi utfört projektering, konstruktion, beräkningar och dimensionering:

» Bostäder och olika former av boenden såsom LSS-boende, äldreboende m.m

» Sjukhus och vårdinrättningar 

» Lokaler inom kriminalvården

» Kontor och offentliga byggnader

» Industrianläggningar

» Bioraffinaderier och bränslelager

» Köpcentrum och kommersiella lokaler

» Flygplatser

Övriga byggnader såsom exempelvis 

» Träbyggnader

» Lagerbyggnader 

» K-märkta kulturminnesbyggnader  

Vår kompetens, din trygghet

Sprintek och våra medarbetare har de certfieringar som krävs för att du som kund ska känna dig trygg!

Kontakta oss

Adress: Umestan Företagspark, 903 47 Umeå
Tel: 076-102 19 27

© SPRINCOM AB  |  Om cookies  |  Sitemap

Jag vill veta mer